Venstre vil ha innspill på gründerpolitikk

Her er forslagene som allerede er sendt over til Venstre på oppfordring av Trine Skei Grande. Innspillene er hentet fra diskusjoner vi har hatt på Gründerklubben, Shifter, partienes programmer mv;

NB. Kom gjerne med dine innspill og kommentarer her eller på Gründerklubben (17 250+ medlemmer). 

Formuesskatten;

Den suverent største utfordringen for norske oppstartsbedrifter, og etablerte bedrifter, er den manglende tilgangen på privat kapital. Norge er et av få land med formueskatt og ligger på Europa-bunnen i aksjeeierskap fordi eiendom i dag favoriseres skattemessig med en skattemessig verdsettelse på 30% mot 80% på aksjer og driftsmidler (arbeidende kapital). Det burde vært motsatt, og for å slippe utfordringene med å måtte tappe bedrifter for kapital bør det være fritak for formuesskatt for alle som eier aksjer. Dette gjøres lettest gjennom å øke verdsettelsesrabatten satsen i formuesskatten fra dagens 20% til 100% for aksjeeierskap.

Forslag; Øke tilgjengelig privat kapital for oppstartsselskaper, og vri investeringer over fra eiendom til bedrifter, ved at verdsettingsrabatten i formueskatten på aksjer og driftsmidler økes fra dagens 20% til 100% innen utgangen av stortingsperioden.

Konkrete forslag til budsjettjusteringer;

Lage en egen ordning for finansiering av private akselerator og inkubator programmer på 100 MNOK innenfor rammen av budsjettet til Innovasjon Norge.

"Invest in Norway" programmet til Innovasjon Norge styrkes med 40 MNOK og skal finansierer en gründerstipend ordning for utenlandske gründere og oppstartsselskaper som vil etablere seg i Norge.

Innovasjon Norges frie midler økes med 40 MNOK som skal brukes til å støtte økosystemet for entreprenørskap og innovasjon, herunder viktige regionale og lokale arrangementer.

Overordnede saker;

Reduserer tvangsmulkt satsene for firma og selvstendig næringsdrivende til 10 % det første året.

Fjerne arbeidsgiveravgiften for firmaer med færre enn fem ansatte de første tre årene.  

Innfør et bunnfradrag for selvstendig næringsdrivende, tilsvarende minstefradraget for vanlige lønnsmottakere, for å hjelpe de som tar risiko for å skape egen og andres arbeidsplasser.

Endre innbetaling av skatter og avgifter for gründere fra forskuddsvis til etterskuddsvis betaling.

Vri kapital over fra boligmarkedet til investeringer i norske oppstartsbedrifter. For å få til dette øke beskatning på sekundærbolig, samtidig som KapitalFUNN gir skattefradrag for langsiktige investeringer i norske startups.

Forenkle offentlige tilskuddsordninger og legge til rette for at Innovasjon Norge ikke bare støtter bredden, men også toppen av norske oppstartsbedrifter.

Redusere formuesskatten gjennom en gradvis økning av bunnfradraget, lavere verdsettelse av aksjer og innføre en tidsbegrenset rabatt på formuesskatten ved børsintroduksjon av eget selskap. Dette vil skjerme bedrifter som er i den kritiske oppstartsfasen.

Øke og spisse skattefradragsordningen for investering i bedrifter. Øke det maksimale fradraget per investor til 650 000 og spisse mot grønne bedrifter.

Øke prosentsatsen til 25 prosent for skattefradrag på kostnader knyttet til forskning og utvikling. Opprette en egen Miljøfunn-ordning med mange av de samme fordelene som i Skattefunn.

Gründerklubben møter Trine Skei Grande på Stortinget
Berg Moe og Trine Øfsti Bråten møter Trine Skei Grande på Stortinget. Bilde: Gründerklubben

Om Gründerklubben;

Gründerklubben er en gruppe for gründere - av gründere, men også åpen for andre som jobber for at Norge skal bli verdens mest innovative land og at nye industrier og arbeidsplasser skal skapes. Her deler vi tips, relevante nyheter, viktige milepæler fra gründerreisen eller spørsmål som er relevante. 

Bendik Gill Bakken: Gründerne er de virkelige heltene i AS Norge

Automatisering et tog som kommer og ikke lar seg stoppe, sier Bendik Gill Bakken i dette intervjuet med Berg Moe
Automatisering et tog som kommer og ikke lar seg stoppe, sier Bendik Gill Bakken i dette intervjuet med Berg Moe. Bilde: Fiken AS

Bendik Gill Bakken er daglig leder i Fiken AS som raskt har blitt et viktig verktøy for mange av medlemmene på Gründerklubben. Jeg har vært så heldig å ha kjent til selskapet noen år nå og har med stor interesse sett hvordan de har forandret en hel bransje, nesten alene.

Med Fiken kan de aller fleste gjøre bokføringen selv og kostnadsnivået kan reduseres betraktelig for oppstartselskaper. De vokser raskt og har klart på kort tid å få et meget bra omdømme og mange brukere i gründermiljøet. Jeg tok derfor en prat med Bendik for å se om deres historie også kan være til inspirasjon for andre gründere.  

Hva var bakgrunnen for at dere valgte å starte utviklingen av Fiken?

Som med mye annet var bakgrunnen for Fiken en kombinasjon av plan og tilfeldigheter. 

Det begynte med at Joakim, en av medgründerne, skulle levere regnskapet til regnskapsfører, og syntes hele opplegget var ekstremt tungvint. Ikke bare måtte han sende regnskapet til regnskapsfører - han måtte bruke like lang tid på det som det ville tatt å gjøre alt selv.

På en lang natt med programmering lagde han en løsning som var enklere. Med det som utgangspunkt virket ikke det å lage et helt nytt regnskapsprogram som en uoverkommelig oppgave. Vi var flere som tente på idéen.

Jeg har selv bakgrunn fra små selskap, og følte at eksisterende løsninger var laget "av og for fagfolk", og ikke meg. Samtidig hadde vi alle et sterkt ønske om å lage vår egen arbeidsplass og en løsning vi kunne være stolte av. Dette ble Fiken! 

Hva tenker du er hovedårsaken til den suksessen dere har hatt i markedet?

Jeg tror vår viktigste suksessfaktor er at vi har et genuint ønske om, og vilje til, å ta brukerens perspektiv. Dette betyr ikke at vi kan løse alt for alle, men vi er ganske kompromissløse når det kommer til å gjøre ting enkelt, og ikke tenke "det bare er sånn." Regnskap er kanskje det mest konservative domenet man kan finne. Det gjør det ekstra morsomt å være den som utfordrer og tør å gjøre ting annerledes.

Vi har også vært flinke til å holde fokus. Når det begynner å gå bra er det mange som vil noe med deg, og det er veldig lett å si ja til alt som er gøy. I Fiken synes jeg vi har vært flinke til å si nei. Vi gjør vår greie, og det har vi tenkt å fortsette med.

Regner med at det har vært noen humper i veien. Hva har vært de største utfordringene så langt?

Den største utfordringen var nok oppstarten og det økonomiske rundt den. Vi hadde ikke kapital eller sterke investorer i ryggen, og det var derfor en ganske tøff beslutning å satse på Fiken når man er minusmillionær. Samtidig tror jeg dette har bidratt til at vi hele tiden har hatt rett fokus. Når man bestemmer seg for at det ikke blir utbetalt lønn før man har laget en lønnsmodul - da blir man ganske dedikert.

Etter de par første tøffe årene vil jeg nå si at utfordringen ligger mer i det å vokse passe raskt. Vi vil gjerne finne de rette menneskene, som både er flinke og brenner for produktutvikling. Slik at vi kan gjøre enda mer - samtidig som vi klarer å bevare kulturen og særpreget i Fiken. 

Det virker som automatisering er noe som kommer for fullt for denne type applikasjoner. Er dette noe dere har fokus på fremover?

Det er ingen tvil om at bransjen er i endring. Automatisering er en av driverne som gjør at flere både kan og bør gjøre mer i regnskapet selv. Det er klart at vi som kanskje den fremste eksponenten for dette har fått et elsk/hat-forhold blant flere av de som lever av regnskap i dag. Mange ser oss som en trussel, men det er også de som ser på oss som en mulighet.

Uansett om det er Fiken eller noe annet, så er automatisering et tog som kommer og ikke lar seg stoppe.

Automatisering er derfor noe vi selvsagt har fokus på. I Fiken er vi iferd med å lansere en tjeneste der vi kobler det som skjer i banken din mot kvitteringene du har sendt inn - og kommer med forslag på regnskapsføring. Da begynner det å lukte automatisk. Samtidig tror vi at automatisering må kobles med kompetanse. Vi har blant annet en egen tjeneste i Fiken der du kan spørre en regnskapsfører.

Enda mer spennende er det imidlertid å se hvordan vi kan se de 17.000 små selskapene som fører i Fiken som 17.000 regnskapsførere. Det ligger ekstremt mye kunnskap i alt de har gjort i Fiken, som bare venter på å bli brukt! Små bedrifter bør hjelpe hverandre til å lykkes, og vi i Fiken har lyst til å være katalysatoren som får dette til å skje. 

Fikenteamet:
Fikenteamet: Lars Bæk, Jan Kenneth Lund, Joakim Blomskøld, Bendik Gill Bakken, Herman Vedelden Nøst, Anette Marie Haugestad, Andreas Marienborg, Rune Lien, Aleksander Blomskøld, Thomas Hervard og Kjartan Bærem. Bilde: Fiken AS

Hvordan vil på beskrive kulturen i selskapet?

Menneskene og kulturen er det viktigste vi har! Kultur er noe som bygges nedenfra og opp, og her har jeg faktisk lyst til å sitere en e-post jeg fikk denne uka av en av de sist ansatte i Fiken, som jeg synes oppsummerer kulturen ganske bra:

" En av de beste tingene med Fiken er at vi gjør en god del ting veldig bra, men samtidig hele tiden prøver å bli bedre. Dette er sikkert noe alle selskaper har som mål, men i Fiken synes jeg vi får det til. Jeg tror noe av nøkkelen er:

  • Vi er alle enige om at vi vil bli bedre. På alt.
  • Vi klarer å være selvkritiske (evaluere oss selv kritisk).
  • Ingen har for store egoer/prestisje slik at det kommer i veien for reell/saklig kritikk og revurdering av retning."

Menneskene er det viktigste vi har i Fiken. Vi jobber mye med å skape en kultur der vi er genuint stolte over det vi gjør og får til. Samtidig er vi ydmyke ovenfor det faktum at det er så mye mer vi kan hjelpe brukeren med. Jeg tror, med hånden på hjertet, at alle som jobber i Fiken føler stolthet og æresfølelse over det vi gjør!

Vi gjør en del grep for å bygge og bevare en unik kultur. For et par uker siden tok vi med hele firmaet og leide strandvilla på Malta, der vi jobbet kreativt i en uke. Men, først og fremst er jeg opptatt av hverdagen.

Fiken skal for hver enkelt oppfattes som det beste stedet man kan jobbe. Alle skal oppriktig mene at det er gøy å gå på jobb. Så enkelt, og så vanskelig tror jeg det er. Får vi det til, tjener vi som jobber her på det, kundene våre vinner på det, og til syvende og sist lykkes Fiken som selskap.

Dere må kanskje gjøre noen grep hvis dere ønsker å fortsette veksten? Har dere noen planer om å ekspandere til resten av norden?

Det å gå utenlands er absolutt noe vi vurderer. Det er helt klart en åpning for aktører som virkelig klarer å få regnskap enkelt også i utlandet. Samtidig er markedet i Norge også stort, og vi føler fortsatt vi har en del ugjort her.

Det første vi må gjøre er uansett å bygge laget litt større - vi trenger å få på plass noen flere som kan hjelpe oss videre. Så kan vi vurdere om det rette er å ta konseptet til utlandet eller utvikle oss en stund til i hjemmemarkedet. 

Hvor er du om tre år, Bendik?

Selvsagt i Fiken - jeg ser ingen grunn til at dette ikke skal være den morsomste arbeidsplassen for meg også om tre år. Vi har lykkes på en måte veldig få norske tech-selskaper gjør, og dette er bare begynnelsen! Min motivasjon er å bygge noe varig - et lag med vilje og evne til å utfordre og sette noen fotspor.

Det å skape noe eget, sine egne regler og sin egen verden, er fantastisk, og noe flere burde ta sjansen på. Vi kan ikke ta alt ansvar for alle, men det vi kan ta ansvar for er et system som gjør økonomi-biten enklere og mer forståelig for de tusenvis av gründerne der ute. De er de virkelige heltene i AS Norge!

- - - 

Fakta om Fiken AS:

Leverer Fiken.no - økonomiprogram for "ikke-økonomer." Brukes idag av 17.000 virksomheter. 
Etablert: 2014
Antall ansatte: 16 (og ansetter flere nå)
Omsetning 2016: 16,1 MNOK
Adresse: Schweigaards gate 34E, 0191 Oslo

Gründerklubben innleder samarbeid med PRO ISP

Teamet: Jon Eivind Malde, Morten Malde, Eivinn Hoddevik, Isabelle Simonsen, Øivind Valheim, Kristian Tysse, Knut Eirik Lerang Johnsen og Simon A Skaar. Bilde: Pro Isp
Teamet: Jon Eivind Malde, Morten Malde, Eivinn Hoddevik, Isabelle Simonsen, Øivind Valheim, Kristian Tysse, Knut Eirik Lerang Johnsen og Simon A Skaar. Bilde: PRO ISP

Når vi skulle finne en samarbeidspartner for våre 17 000+ medlemmer på leveranse av internettjenester, var det viktig å finne en seriøs aktør som har en moderne teknisk infrastruktur, samt fokus på support. Her kommer en kort oppsummering for å gi et bilde av selskapet og avtalen;    

PRO ISP er en av Norges største leverandører av webhotell, domene, virtuell server (VPS) og SSL sertifikat. I tillegg har de nylig fått et nytt produkt; nettsidebygger (for å lage profesjonelle nettsider enkelt). Det er spennende at de tar opp konkurransen med alle de utenlandske aktørene som dominerer dette markedet i dag.

Medlemsfordeler; Medlemmene av Gründerklubben får 20% på valgfritt webhotell ved bestilling (gjelder første år). Rabattkode ligger på Gründerklubben (lukket gruppe).

Fra starten av har selskapet hatt fokusert på automatisering av tjenestene. Dette har medført at du som kunde kan gjøre de fleste endringer på egenhånd. For medlemmer som har behov for support kan de ta kontakt både på telefon, chat og epost.

I vår vurdering har det vært viktig å sikre medlemmene stabile og sikre løsninger til konkurransedyktige priser og at det tjenestene skal være enkle å bruke også for ikke-tekniske brukere. Vi vet at PRO ISP jobber kontinuerlig med standardisering og kvalitetssikring av tjenestene og har fokus på brukervennlighet. Det har vi selv sett som kunde gjennom mange år.

Alle webhotell er inkludert gratis SSL som dekker minimumskravene til nettlesere i forhold til sikkerhet. Skulle man ønske å oppgradere til en premium løsning for økt sikkerhet og troverdighet har de lave priser på SSL sertifikater, som mange har behov for i dag.

Deres nye produktet, nettsidebyggeren gir medlemmene mulighet til å lage nettsider enkelt og raskt. Den sørger for responsivt design, slik at nettsiden ser bra ut både på mobil, nettbrett og desktop. Med over 400 forskjellige design maler og flere utvidelser kan du enkelt tilpasse til ditt behov. De tilbyr en 30 dagers GRATIS prøve slik at du selv kan se hvor brukervennlig den er.

Gründerklubben har innledet dialog med Venstre

Ukens gründernyheter #40/17 - Moods of Norway jakter varig løsning

Jeg ble ikke spesielt overasket over at Moods of Norway overtok konkursboet og det skal bli spennende å følge dette videre. En ting som er sikkert er at dette blir en tøff reise på flere nivåer, men vi heier på gutta. Kanskje det er på tide å rekruttere noen damer inn i ledelsen? Det er ingen tvil om at selskapet trenger en vitamininnsprøytning spesielt i den krevende fasen man er i nå. Selv mener jeg at Moods of Norway med fordel kan videreutvikles som plattform for norske design, der man bytter ut traktorer med høy kvalitet og spennende søm fra alle de talentene vi har i dette landet.

Gründerklubben har innledet dialog med Venstre

Gründerklubben ved undertegnede og Trine Øfsti Bråten har innledet en direkte dialog med Venstre som vil ha innspill på konkrete saker i forbindelse med forhandlingene som pågår. Mange av de sakene som har vært fremmet på gruppen er overlevert og vil bli diskutert videre.

Fem i uken

Moods of Norway jakter varig løsning

Moods of Norway jakter varig løsning

- Innmaten er kjøpt opp, men videre drift av klesmerket er fortsatt i det blå. Nå tar vi en fot i bakken, to steg tilbake, og så tar vi det derfra, sier styreleder Jan Egil Flo (les mer). Se også video på siden til DN.

Misforstått om private barnehager

- Enkel logikk forsvinner bak ideologiske skylapper i kampen mot private drivere av barnehager og søppeltømming, sier Gunnar Stavrum på sin blogg (les mer).

Går fra Schibsted til investeringsselskapet New Mark

- Nyansatte Andreas H.F. Olsen i New Mark skal finne nye oppstartsselskaper å investere i. Investeringsselskapet New Mark har gått under radaren for de fleste, men har likevel rukket å investere over 100 milllioner kroner i diverse startups (les mer).

Ukens gründercase: Collect Up

- Stavanger selskapet vil redde lokalt forretningsliv med mobilapp (les mer).

Sandefjord satser på norsk AI-teknologi

- Boost.ai er i gang med å robotisere norske kommuner. Først ut er et prøveprosjekt med Sandefjord kommune. Så kan det gå slag i slag. Målsetningen er å ha alle norske kommuner på kundelisten i årene som kommer (les mer).

Uken på Gründerklubben

Antall medlemmer på klubben er i dag 16 517 (160 nye denne uken).

- Hvis du har online-kurs eller planlegger å starte med det, bør du lese dette, da du kan gå på en økonomisk smell! Nå går vi til aksjon for å få reglene endret, sa Inger Lise Sæter Kontochristos og viste til diskusjonen om hvorvidt online-kurs skal pålegges merverdiavgift eller ikke (les mer). Dette er en sak som Gründerklubben kommer til å se nærmere på.

- Vi sitter her på TheFactory (Oslo) og jobber for fullt med oppstartsbedriften vår Indexo AS. Vi skal utvikle en tjeneste som gjør det tryggere og enklere å administrere virksomhetens driftskostnader, samt redusere kostnader (B2B). Vi ønsker derfor å komme i kontakt med så mange som mulig for å få tilbakemelding på våre hypoteser og idéer. Derfor setter vi utrolig stor pris på din hjelp. Delta i spørreundersøkelse her.

- Noen tips om hvor man finner dyktige provisjons selgere, spurte Aleksander Skårdal Andersen og fikk 17 svar (les mer).

Ukens gründertips - Podcast

SOS - Vi er påvirket

- Vi har gått på en gull-smell! Vi har latt oss påvirke av Camilla Pihl som nylig lanserte ny hudpleieserie. Vi har hamstret produktene, men hvorfor er det sånn? Hvorfor blir vi fristet til å kjøpe ting vi kanskje egentlig ikke trenger (les mer)?

Ukens sponsor er Pro ISP

Gründerklubben har inngått en partneravtale med PRO ISP. Medlemmene får 20% på valgfritt webhotell ved bestilling (gjelder første år). Rabattkode ligger på Gründerklubben.

PRO ISP tilbyr webhotell, domene, virtuell server, SSL sertifikat, Hosted Exchange og nettsidebygger. Fokus er på automatisering av tjenester og sørger for at du som kunde skal kunne gjøre de fleste endringer på egenhånd. De er tilgjengelige for medlemmene både på telefon, chat og epost.

- - - 

Ukens Gründernyheter er kurert av Berg Moe, berg@entrahouse.com.

Du finner meg på LinkedIn og Idea Gardener Berg Moe på Facebook. Blogger på BergMoe.com og Nettavisen. Twittrer på @berg_moe og Angel Investor News og signer gjerne opp for mitt engelske nyhetsbrev som jeg sender ut til 5600+ følgere en til to ganger i måneden. Kurerer og send ut hver fredag "Angel Investor Startup Digest" som har mer enn 8 800 abonnenter.

Hva er Gründerklubben?

Dette er en gruppe for gründere ? av gründere, men også åpen for andre som jobber for at Norge skal bli verdens mest innovative land og at nye industrier og arbeidsplasser skal skapes.

Her deler vi tips, relevante nyheter, viktige milepæler fra gründerreisen eller spørsmål som er relevante. Mer påhttps://www.facebook.com/groups/grunderklubben

Få med deg hva som skjer på Gründerklubben hver dag på NyheterMarkedsplassenHovedsiden ogLandsmøtet (side for Foreningen Gründerklubben under stiftelse).

Trenger du hjelp til teknologi-utvikling?

Steinar Korsmo på Climate KIC under OIW.
Steinar Korsmo på Climate KIC under OIW. Bilde: Seed Forum

Et voksende antall norske startups utvikler teknologi gjennom partnere i Öst-Europa. I mange år har Seed Forum hjulpet norske gründere med partnere for teknologiutvikling i Baltikum, men nå er tiden kommet for Ukraina, Moldova og Georgia.

Seed Forum har et stort nettverk av iHUB innovasjonssentra i flere byer i Ukraina inkl. Kyiv og Lviv. I Kiev er Seed Forum iHUB plassert omtrent midt på Maidan med mer enn 2000 m2 og full av ukrainske start-ups.

I Lviv som er hovedstaden i Vest-Ukraina er 2 etasjer i et hus midt i sentrum gjort om til Seed Forum iHUB. Også i andre byer i Ukraina som Vinnytsia og Chernihiv finner du iHUBs og iHUB nettverket vokser stadig. For ikke å snakke om iHUB midt i sentrum av hovedstaden Chisinau i Moldova som også senteret for gründerskap og innovasjon i Moldova.

Mange av gründerne som befinner seg i Seed Forum iHUBs driver med teknologiutvikling med svært høy kompetanse og erfaring. Seed Forum har nå lansert et soft-landing program for norske gründere som ønsker samarbeid for teknologiutvikling i Ukraina, Moldova eller Georgia. Flere arbeidsstasjoner på iHUBs i Ukraina og i Moldova er satt av til dette.

Seed Forum arrangerer også et event for teknologiutvikling for norske gründere i Chisinau i Moldova i november. Ta kontakt med Steinar Korsmo om du er interessert for mer informasjon på + 47 92 01 14 15 eller steinar@seedforum.org.

Seed Forum er partner av Gründerklubben.

hits