hits

Venstre vil ha innspill p grnderpolitikk

Her er forslagene som allerede er sendt over til Venstre p oppfordring av Trine Skei Grande. Innspillene er hentet fra diskusjoner vi har hatt p Grnderklubben, Shifter, partienes programmer mv;

NB. Kom gjerne med dine innspill og kommentarer her eller p Grnderklubben (17 250+ medlemmer). 

Formuesskatten;

Den suverent strste utfordringen for norske oppstartsbedrifter, og etablerte bedrifter, er den manglende tilgangen p privat kapital. Norge er et av f land med formueskatt og ligger p Europa-bunnen i aksjeeierskap fordi eiendom i dag favoriseres skattemessig med en skattemessig verdsettelse p 30% mot 80% p aksjer og driftsmidler (arbeidende kapital). Det burde vrt motsatt, og for slippe utfordringene med mtte tappe bedrifter for kapital br det vre fritak for formuesskatt for alle som eier aksjer. Dette gjres lettest gjennom ke verdsettelsesrabatten satsen i formuesskatten fra dagens 20% til 100% for aksjeeierskap.

Forslag; ke tilgjengelig privat kapital for oppstartsselskaper, og vri investeringer over fra eiendom til bedrifter, ved at verdsettingsrabatten i formueskatten p aksjer og driftsmidler kes fra dagens 20% til 100% innen utgangen av stortingsperioden.

Konkrete forslag til budsjettjusteringer;

Lage en egen ordning for finansiering av private akselerator og inkubator programmer p 100 MNOK innenfor rammen av budsjettet til Innovasjon Norge.

"Invest in Norway" programmet til Innovasjon Norge styrkes med 40 MNOK og skal finansierer en grnderstipend ordning for utenlandske grndere og oppstartsselskaper som vil etablere seg i Norge.

Innovasjon Norges frie midler kes med 40 MNOK som skal brukes til sttte kosystemet for entreprenrskap og innovasjon, herunder viktige regionale og lokale arrangementer.

Overordnede saker;

Reduserer tvangsmulkt satsene for firma og selvstendig nringsdrivende til 10 % det frste ret.

Fjerne arbeidsgiveravgiften for firmaer med frre enn fem ansatte de frste tre rene.  

Innfr et bunnfradrag for selvstendig nringsdrivende, tilsvarende minstefradraget for vanlige lnnsmottakere, for hjelpe de som tar risiko for skape egen og andres arbeidsplasser.

Endre innbetaling av skatter og avgifter for grndere fra forskuddsvis til etterskuddsvis betaling.

Vri kapital over fra boligmarkedet til investeringer i norske oppstartsbedrifter. For f til dette ke beskatning p sekundrbolig, samtidig som KapitalFUNN gir skattefradrag for langsiktige investeringer i norske startups.

Forenkle offentlige tilskuddsordninger og legge til rette for at Innovasjon Norge ikke bare sttter bredden, men ogs toppen av norske oppstartsbedrifter.

Redusere formuesskatten gjennom en gradvis kning av bunnfradraget, lavere verdsettelse av aksjer og innfre en tidsbegrenset rabatt p formuesskatten ved brsintroduksjon av eget selskap. Dette vil skjerme bedrifter som er i den kritiske oppstartsfasen.

ke og spisse skattefradragsordningen for investering i bedrifter. ke det maksimale fradraget per investor til 650 000 og spisse mot grnne bedrifter.

ke prosentsatsen til 25 prosent for skattefradrag p kostnader knyttet til forskning og utvikling. Opprette en egen Miljfunn-ordning med mange av de samme fordelene som i Skattefunn.

Grnderklubben mter Trine Skei Grande p Stortinget
Berg Moe og Trine fsti Brten mter Trine Skei Grande p Stortinget. Bilde: Grnderklubben

Om Grnderklubben;

Grnderklubben er en gruppe for grndere - av grndere, men ogs pen for andre som jobber for at Norge skal bli verdens mest innovative land og at nye industrier og arbeidsplasser skal skapes. Her deler vi tips, relevante nyheter, viktige milepler fra grnderreisen eller sprsml som er relevante. 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar